– Vi gjer det vi kan for å verne om beitedyra på Vestkapp