Klaga på leilegheit dei kjøpte - no er dommen klar