Sprengd kapasitet på kjøpesenteret Alti Nordfjord

foto