– Sanitetsforeningane har for mange kvinner vore ei opning ut i det offentlege rom