Regjeringa vil at fleire barn skal bli med i korps og orkester