Kan ta vaksine mot korona og influensa på same tid