Mistanke om smittsamt virus i oppdrettsanlegg i Volda

foto