– Eit aktivt og deltakande folk er grunnlaget for folkestyre og eit levande demokrati. Deltaking i politiske parti, idrettslag, grendelag eller frivillige organisasjonar er grunnlaget for at lokalsamfunnet vårt skal blomstre, seier Judith Kvåle, Stad Arbeidarparti sin ordførarkandidat. Foto: Anna Wuttudal

Dedikert, omsorgsfull og litt høglydt

– For meg handlar ikkje politikk så mykje om enkeltsaker. Politikken handlar om å skape eit samfunn der alle har like moglegheiter.