Målet er klart: – Målet er elleve representantar i kommunestyret. Vi kan ikkje ha eit mål ved haustens val som er dårlegare enn det vi har i dag. Dersom veljarane vil det annleis så må vi respektere resultatet, seier Jon Frogner, ordførarkandidat for Stad Venstre. Foto: Anna Wuttudal

– Målet er elleve representantar – som i dag

– Det blir ofte snakka om Alfred-effekten. Det ein kanskje gløymer i farten er at Alfred hadde eit lag i ryggen.