Det vil bli gjennomført rensk og sikring av fjellskjæring på ytre del av Venøyvegen i tidsrommet 09. januar til 23. januar med mogleg forlenging.

Som følgje av dette vert vegen stengt måndag til og med torsdag kvar veke frå tidleg morgon til ettermiddag/kveld.

Det vert opning for skuleskyss - og evt anna trafikk, før og etter skule.

Vegen vert opna for utrykningskøyretøy ved behov.

Det melder Stad kommune på sine heimesider.