Ny bistandsinstruks skal forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar