Vegtrafikksentralen om påsketrafikken: – Ikkje noko å melde