Tybring-Gjedde er Noregs første minister for samfunnssikkerheit