Statsråden ser ikkje grunn til å stanse arbeidet

foto