Nei til overbetaling

foto
Sp-politikar Reiel Fagerlid meiner at 34 millionar kroner er i høgste laget å betale til Kinn kommune i samband med grensejusteringa. Truleg er restgjelda betydeleg lågare. Foto: Anna Wuttudal