Analyserte 76 prøver - ei av dei er positiv

foto
I løpet av dei siste åtte dagane har ti av 1717 analyserte prøver vore positive, viser Helse Førde sine tal. Foto: ILL.FOTO