– Her er ein unik skule på samarbeid på tvers - og mot kultur og næringsliv