Fleire stadar har store mengder is ramla ned frå fjellsidene ved riksveg 15 frå Hjelle/Leivdal og opp til Tua.

Mesta er søndag kveld i full gang med å rydde store istappar og isblokker langs vegen, men nokre stadar kjem dette brått på for bilistane.