Geologar frå NVE undersøkjer skredområdet på Taklo