Nytt kostnadsoverslag for Stad skipstunnel kjem 15. juni