Etterlyser samla plan for å få fart på areal til idrett og næring