– Utstyr til sjukehusdrifta er Helse Førde sitt ansvar

foto