Kommunane skal få 2,6 milliardar meir i frie inntekter neste år, foreslår regjeringa