Regjeringa ventar med gjenopninga – hoppar seinare over trinn 4

foto