Tilrår å utsette eller avlyse idrettsarrangement for vaksne

foto
Kulturlivet, utelivet og idretten vert råka av dei nye tiltaka som regjeringa kom med måndag 13. desember. Foto: Olin Maria Yri