Mange spennande arkeologiske funn på hotelltomta i Selje

foto
Arkeolog Lars Jølle Berge ved eine gravrøysa som er datert tilbake til jernalderen. Her kan ein også sjå tjukke kulturlag. Foto: Vestland fylkeskommune