Stad skipstunnel ligg inne med pengar i statsbudsjettet for 2023

foto