Signerte brukontrakt i Solund – den største samferdslekontrakten i fylket