Ingen mistanke om at brannen var påsett. Vil snart frigjere området.