Høge prisar gjev nytt toppår for fiskerinæringa

foto