Avdekka ulovleg kabotasje og fleire brot på vogntog