Kristine Dahl tilsett som ny kommunedirektør

foto