Brannvesenet måtte rykke ut og assistere.

Ein fekk etter kvart kontroll på vassmengdene, og det blei sett i gang å tørke opp.

Det viste seg at det var eit sprekt vassrør som var årsak til lekkasjen.

Brannvesenet har stengt av vatnet og køyrt i retur, opplyser 110 Vest.