Ungdom negative til utviding av oppdrettsanlegg på Davik