Kraftig engasjement for bygda resulterte i juleblome