Ein del smitte – hald deg heime om du føler deg sjuk

foto