BODVAR OG MIRA: Ei vaksen kolle er felt i Losstranda. Foto: privat

Vellukka hjortejakt på Lote

Årets hjortejakt på Lote var svært vellukka. I god tid før jaktperioden var slutt, var kvoten på 23 løyve oppfylt.