Også steinbordet har fått tagging. Foto: privat

For ein del år sidan opna ein gangvegen heilt nede ved Eidselva. Her vart også ein gapahuk mura opp med stein, og det vart laga steinbenkar og steinbord.

No har turgåarar oppdaga at nokre har gjort hærverk i gapahuken - og eit forsøk på tagging.

Når dette har skjedd er usikkert.

– Har nokon tips i saka kan dei ta kontakt med politiet, seier Morten Hagen, innsatsleiar i politiet i Nordfjord.

Foto: privat