Vestlandsmøtet 2024: – Hastverk for eit berekraftig Vestland