Kari og Michael: Om framtida og årets hovudproduksjon