Kjøpte 40.000 smuglarsigarettar - må i fengsel

foto