Sjåfør fekk bruksforbod - ein annan måtte utføre motorvask

foto