Geir sa nei til Kinn - fekk ikkje med seg fleirtalet

foto