Alfred Bjørlo (V) utfordrar regjeringa på sentrale distriktspolitiske spørsmål

foto
Distriktspolitikk: Alfred Bjørlo (V), her på Stortinget sin talarstol, fremjar no to interpellasjonar for Stortinget. «Flytterett til eigen jobb» og spørsmål rundt organiseringa av desentralisert høgare utdanning i Distrikts-Norge er høgst aktuelle tema som er viktige for både busetting og kompetanse rundt om i landet. Med dette som bakgrunn meiner eg at desse sakene vert sett på den politiske dagsorden, seier han. Foto: Privat Foto: Pressefoto