Stor politiaksjon i Danmark – skjer på førespurnad frå norsk politi