Vil gjere ei samla vurdering av akvakultur i Nordfjord