Mange kommunar søkjer ikkje om midlar til ekstra sommarskule - Stad kommune får 1.084.600 kroner

foto