Betydeleg snøskredfare over store delar av landet fredag