– Ein anbodsrunde vil gi det rettaste kostnadsbiletet av skipstunnelen