Innvik AS har redusert klimaavtrykket ned mot null